Περιήγηση αντικείμενων (4574 total)

diaf_endel_1974_818_41a.jpg
Χαμηλή τιμή προσιτή σε κάθε επιχείρησι Οικονομία καυσίμων Αυτοματισμός Καθαριότης Γρήγορη τοποθέτησις Neovent: Εργοστάσιον κατασκευής μηχανημάτων κλιματισμού

diaf_endel_1971_615_25.jpg
Οι λέβητες Sabiana/ΔΑΣ κυριαρχούν στην Ελληνική αγορά και όχι αδίκως. Είναι λυόμενοι και μεταφέρονται εύκολα σε κάθε χώρο. Η εστία τους κατασκευάζεται σε μεγέθη κατάλληλα για μαζούτ και για ελαφρύ πετρέλαιο. Η κατασκευή τους είναι υψηλής κλάσεως. Η…

diaf_endel_1968_486_16.jpg
Μηχανουργικοί τόρνοι ακριβείας, ισχυράς κατασκευής, μεγάλης αποδόσεως. Δοκιμασμένοι από μεγάλον αριθμόν ελληνικών μηχανουργείων. Άπαντα τα μηχανήματα παραδίδονται με σειράν ανταλλακτικών διά λειτουργίαν 2 ετώνΤόρνοι, φρέζες, πρέσσες, δράπανα -…

diaf_endel_1972_711_7.jpg
Η ελβετική ράγια διανομής ρεύματος και στηρίξεως φωτιστικών σωμάτων Woertz:Καταργεί τα ενοχλητικά καλώδια και σύρματα που εξέχουν και δημιουργούν κινδύνους.Εξασφαλίζει άνετη και ταχύτατη σύνδεση των φωτιστικών σωμάτων (προβολέων, σποτ κλπ.).Δίνει…

diaf_endel_1986_1400_75.jpg
Η ΕΤΑΝ είναι η μόνη ολοκληρωμένη στο χώρο της επισκευής, της συντήρησης και της προστασίας των έργων και των κατασκευών.Στελεχωμένη με ειδικευμένους επιστήμονες μηχανικούς Με αποκλειστική εφαρμογή επαναστατικών υλικών Με πρωτοποριακό τεχνολογικό και…

diaf_endel_1994_1817_2.jpg
Τέλειες εκτυπώσεις σε διάσταση μέχρι και Α2!Αν η εργασία σας απαιτεί τέλειες εκτυπώσεις με μεγάλη πιστότητα τόσο σε γραφικές παραστάσεις, σχέδια, αλλά και γραμματοσειρές, σε διάσταση πάνω από Α4, τότε ο Stylus 1000, η φαρδιά έκδοση του ήδη…

diaf_endel_1994_1806_43.jpg
Αν είστε υπέρ της τελειότητας και κατά των άκρων, διαχωρήστε τώρα ...την θέση σας. Προτιμήστε το όνομα Hüppe Variflex. Το ιδανικό σύστημα κινητών τοίχων, που επιτρέπει εύκολα και γρήγορα να μετατρέψετε το χώρο σας, ανάλογα με τις ανάγκες σας, σε…

diaf_endel_1987_1461_95.jpg
Ο Όμιλος των Εταιριών περιλαμβάνει:ΕΚΟ ΑΒΕΕ, Εμπορία Πετρελαιοειδών:Κλάδοι:Πρατηρίων, Βιομηχανίας, Υγραερίων, Λιπαντικών, Θέρμανσης, Ναυτιλίας, Αεροπορίας.ΕΚΟ-Χημικά Α.Ε. Παραγωγή και Εμπορία Χημικών:Αμμωνίας, Βιομηχανικών Διαλυτών, PVC, Καυστικής…

diaf_erga_1928_66_26b.jpg
"Commercial Union" Ανών. Αγγλική Ασφαλιστική Εταιρία "Εμπορική Ένωσις".
Ιδρυθείσα εν Λονδίνω τω 1861.
Αποθεματικά καεφάλαια άνω των £ 50.000.000 ή Δρ. 18.000.000.000
Γενικοί πράκτορες Γ.Δ. Ράλλης & Α. Πλυτάς.
Ασφάλειαι: Ατυχημάτων εργατών,…

diaf_endel_1971_631_26.jpg
Η "Μεταβλητή Πλατφόρμα" Kelley έχει σχεδιασθή διά ν' αντιμετωπίση όλα τα προβλήματα της φορτοεκφορτώσεως. Επιτυγχάνεται:Φορτοεκφόρτωσις διαφόρου ύψους οχημάτων από την αυτήν αποβάθρα. Ενσωμάτωσις του φορτηγού οχήματος με την αποβάθραν φορτώσεων διά…

diaf_endel_1989_1558_48.jpg
Η Αμπέρ Α.Ε. υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπολογιστών, είναι μια ελληνική εταιρία κατασκευής συστημάτων βιομηχανικού αυτοματισμού με μικροϋπολογιστικά συστήματα, που συνδέονται με κεντρικούς υπολογιστές ώστε να αποτελούν ένα ενιαίο δίκτυο συλλογής -…

diaf_erga_1930_124_24b.JPG
Κυκλοφορούν 5 τόμοι καλλιτεχνικών και ομοιομόρφως δεδεμένοι .
Με ποικίλον περιεχόμενον
Αρχιτεκτονικήν - Ατμομηχαναί - Βιομηχανία εν γένει - Δομική - Ηλεκτρισμός - Κινητήρες - Μεταλλεία κλπ. κλπ.

diaf_endel_1974_790_23.jpg
Πάσσαλοι περιφράξεως "Ν.Α." Πάσσαλοι θεμελιώσεως Στύλοι φωτισμού Εξ ωπλισμένου φυγοκεντρικού σκυροδέματος

diaf_endel_1971_614_23.jpg
Υψηλή απόδοσις Ασφαλής χειρισμός Ηλεκτροκινητήρες μέχρι 125 HP Ηλεκτροσυγκολλήσεις στρεφόμενοι έως 500 A Αεροσυμπιεσταί Αυτόματοι διακόπτες ελαίου Γραναζωταί αντλίαι Φυγόκεντροι αντλίαι Αντλίαι αυτομάτου αναρροφήσεως Αντλητικά…

diaf_endel_1971_627_20.jpg
Επιλύουν θέματα εντός δευτερολέπτουδιά:μηχανολόγους σπουδαστάς τεχνικούς Εύχρηστοι - ακριβείς - εξυπηρετικοίΤιμώνται από δρχ. 80 έως 140Υπολογισμός εξελάσεως κυαθίωνΥπολογίζει:α) Ανάπτυγμα δίσκουβ) Αριθ. απαιτουμένων φάσεωνγ) Διάμ. εμβόλου εκάστης…
Μορφή εξαγόμενων

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2