Περιήγηση αντικείμενων (4574 total)

diaf1935_4.jpg
Γράφει SIEMENS - SCHUKERT WERKE A.G.. Berlin Siemensstadt. (Βερολίνο, πόλη της Siemens).
Παρατηρείται ότι η επωνυμία Schuckert εδώ γράφεται ως Schukert. Η σωστή επωνυμία της εταιρείας είναι Siemens-Schuckertwerke.

Αντιπρόσωποι: Αθήνα -…

diaf1952_1.jpg
Διεύθυνση γενικών αντιπροσώπων: Σόλωνος 114Β Αθήναι
Σίδηρος, Σιδηρόφυλλα, σιδηροστέφανα, μεταλλουργικά προϊόντα κ.λ.π.
Σιδηροδρομικόν υλικόν, Βαγόνια λοκομοτίβ κ.λ.π.
Βαγονέττα, σιδηροτροχιαί, υλικόν μεταλλείων.
Μηχανήματα, Γέφυραι, συρματόσχοινα

diaf1952_2.jpg
Τσιμέντα "Τιτάν" Ειδικής Αντοχής, Υψηλής αντοχής, τύπου Πόρτλανδ, ανταποκρινόμενα εις τους αυστηροτέρους επισήμους κανονισμούς των πεπολιτισμένων Κρατών δι' έργα BETON ARME πάσης φύσεως

diaf_techr_1952_14_2.jpg
Οίκος ιδρυθείς τω 1884 Φουρνιστά κουφώματαΓεν. Ξυλουργ. ΕργασίαιΑφού απεστείλαμεν τεχνικόν μας εις το εξωτερικόν και παρηκολούθησαμεν τους πλέον εξειλιγμένους τρόπους γενικών ξυλουργικών κατασκευών, επρομηθεύθημεν κάθε πρωτότυπον μηχάνημα που θα μας…

diaf_techr_1952_23_24_iii.jpg
Το συμφέρον σας επιβάλλει να προτιμάτε τα αρίστης αποδόσεως εκρηκτικά Ελληνικής Βιομηχανίας Εκρηκτικών Υλών "ΕΛΒΕΥ". Ειδικός τύπος διά λατομεία, μεταλλεία, ορυχεία, έργα οδοποιίας, έργα θαλάσσης κλπ. Τιμή: υπεραμμωνίτου αρίστης αποδόσεως. Το πάκο των…

diaf_techr_1959_171_172_3.JPG
Μηχανήματα οικοδομών Maschinen-Export Deutscher Inner und Aussenhandel.
Προμηθεύομεν δια την βιομηχανίαν οικοδομών: Μπετονιέρες μεγάλης αποδόσεως και ευκόλου χρήσεως εις διαφόρους τύπους κατασκευής και είδη κινήσεως.

diaf_erga_1928_63_i.jpg
Γκαργκόϋλ Ορυκτέλαια, ιδιαιτέρα ποιότης διά κάθε χρήσιν.
(Σημειώνεται ότι σε άλλο τεύχος δημοσιεύεται η ίδια διαφήμιση, αλλά για χρήση των ορυκτελαίων στους αεροσυμπιεστές).

diaf_erga_1928_63_iii.jpg
Κυλινδρόμυλοι Μεσσηνίας "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ" Α.Ε., Καλαμαί, μια από τις τελευταίες μας εγκαταστάσεις μετά σιταποθηκών και απορροφητικής αντλίας

diaf_techr_1934_56_57_380_ii.jpg
Μόνον μια στροφή του, συνδέει το σπίτι σας με την πιο ακούραστη και συνεχή πηγή ενεργείας, τον ηλεκτρισμό, που κάνει όλες τις δουλειές σας άνετα, σύντομα, υγιεινά και οικονομικά
Μορφή εξαγόμενων

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2