Γενικά

Η συλλογή περιλαμβάνει διαφημίσεις που δημοσιεύτηκαν στα περιοδικά των μηχανικών, Έργα, Τεχνικά χρονικά, Ενημερωτικό Δελτίο. Το έργο υλοποιείται από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης του ΤΕΕ (http://portal.tee.gr/portal/page/portal/library)