Περιήγηση αντικείμενων (7 total)

  • Tags: χαλυβουργεία

diaf_endel_1993_1750_29.jpg
ΠροϊόνταΜπιγιέτεςΠλατεα (slabs)Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος (σίδηρος μπετόν)Χαλυβδόφυλλα θερμής και ψυχρής ελάσης (λαμαρίνες μαύρες και ντεκαπέ) σε ρολλούς (coils) και φύλλαΧαλυβδοταινίες θερμής και ψυχρής ελάσης (τσέρκια, μαύρα και ντεκαπέ) σε…

diaf_techr_1970_525_ejof_7.JPG
Προϊόντα
Χυτοσίδηρος εις τύπους
Σίδηρος εις τύπους (INGOTS)
Σίδηρος εις πρίσματα ((BILLETS)
Σίδηρος μπετόν
Σίδηρος εις ράβδους
Φίλ μασίν
Σιδηρόφυλλα θερμής και ψυχράς εξελάσεως
Συρματουργικά είδη
Δομικά πλέγματα

diaf_techr_1969_517_ejof_2.JPG
Προϊόντα
Χυτοσίδηρος εις τύπους
Σίδηρος εις τύπους (INGOTS)
Σίδηρος εις πρίσματα ((BILLETS)
Σίδηρος μπετόν
Σίδηρος εις ράβδους
Φίλ μασίν
Σιδηρόφυλλα θερμής και ψυχράς εξελάσεως
Συρματουργικά είδη
Δομικά πλέγματα

diaf_techr_1955_90_91_1.JPG
Επενδύσεις Μύλων εκ μαγγανιούχου ηλεκτροχάλυβος (12-14% Μη)
Εξαρτήματα τριβείων, θραυστήρω: σφυριά, σιαγώνες, θώρακες, εσχάραι.
Αλεστικά σώματα: σφαίραι εκ χρωμιοχάλυβος σφυρήλατοι, κυλινδρίσκοι.
Εξαρτήματα μηχανών πάσης φύσεως και…

diaf_erga_1931_139_14c.JPG
Χάλυβες εργαλείων Χάλυβες ταχυχάλυβεςΑδαμαντοχάλυψ WIDIAΧάλυβες κατασκευής εξαρτημάτων Χάλυβες μη οξειδούμενοιΧάλυβες μεταλλείων Χάλυβες λατομείωνΧάλυβες κατεργ. τεχνιτών υλώνΧάλυβας διά μεγάλας θερμοκρασίας κ.τ.λ. κ.τ.λ.

diaf_erga_1930_121_4a.JPG
Χάλυβες εργαλείων
Χάλυβες ταχυχάλυβες
Χάλυβες κατασκευής εξαρτημάτων
Χάλυβες σκληρότητος αδάμαντος WIDIA
Χάλυβες μη οξειδούμενοι και μη προσβαλλόμενοι από τα οξέα
Χάλυβες δια λατομεία
Χάλυβες δια πάσαν χρήσιν
Μορφή εξαγόμενων

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2