Περιήγηση αντικείμενων (1 total)

  • Tags: Dodge Dakota

diaf_endel_1994_1815_77.jpg
Λένε ότι είναι ακριβό...Αν όμως το οδηγήσετε για 10 λεπτά, θα ανακαλύψετε τι θα πει φυσική υπεροχή. Και δε θα μπορέσετε να του αντισταθείτε! Γιατό το Dodge Dakota δεν το σταματά τίποτα. Και φτάνει με τη μεγαλύτερη άνεση εκεί που οι άλλοι σταματούν.…
Μορφή εξαγόμενων

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2