Περιήγηση αντικείμενων (4 total)

  • Tags: Shunt Ελλάς

diaf_techr_1963_224_ejof1.JPG
Καπναγωγοί και αεραγωγοί σύνθετων και απλών διατομών - μοναδικός αγωγός εξυπηρετών πολλούς υπερκείμενους χώρους. Αναρροφητήρες απορριμματοσυλλέκται, ηλεκτροκίνητοι φούσκες μαγειρείων, εξαεριστήρες ξενοδοχείων, συστήματα βραβευθέντα και…

diaf_endel_1969_526_12.jpg
Εκ λεπτού σκυροδέματος γερμανικού τύπου. Οικονομία, ασφάλεια, στερεότης

diaf_endel_1968_493_14.JPG
Σήμα κατατεθέν διπλώματα ευρεσιτεχνίαςΚαπναγωγοί, αεραγωγοί, συστήματος Shunt Βελγίου 24 απλών και σύνθετων διατομών, εξαιρετικής κατασκευής δι' ηλεκτροδονήσεων και αρίστων υλικών Στατικοί αναρροφητήρες φυσικού ελκυσμού Θυρίδες καθαρισμού αγωγών εκ…

diaf_endel_1967_433_13.JPG
Σήμα κατατεθέν διπλώματα ευρεσιτεχνίαςΚαπναγωγοί, αεραγωγοί, συστήματος Shunt Βελγίου 24 απλών και σύνθετων διατομών, εξαιρετικής κατασκευής δι' ηλεκτροδονήσεων και αρίστων υλικών Στατικοί αναρροφητήρες φυσικού ελκυσμού Θυρίδες καθαρισμού αγωγών εκ…
Μορφή εξαγόμενων

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2