Περιήγηση αντικείμενων (1 total)

  • Tags: Stanley

diaf_techr_1962_217_43.JPG
Jalousie
Παράθυρα και θύραι εις μεγίστην ποικιλίαν τύπων: Περσιδωτά, ολισθαίνοντα, οριζόντια, κατακόρυφα, με φεγγίτας κλπ.
Εις δεκάδας τυποποιημένων μεγεθών.
Συσκευασμένα και έτοιμα προς τοποθέτησιν.
Ειδικά, με πλαίσιον προστασίας εκ θυελλών, με…
Μορφή εξαγόμενων

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2