Αυτός είναι ο γνήσιος τύπος Πλινθοχρώμ

diaf_endel_1994_1809_2.jpg

Dublin Core

Τίτλος

Αυτός είναι ο γνήσιος τύπος Πλινθοχρώμ

Δημιουργός

Πλινθοχρώμ Γεώργιος Τ. Γιαννούλης Α.Β.Ε.Ε.

Περιγραφή

Σε κάθε τούβλο Πλινθοχρώμ είναι χαραγμένο το σύμβολο ποιότητας Πλινθοχρώμ.
Η Πλινθοχρώμ εγγυάται την γνησιότητα και την τελειότητα των τούβλων.

Πλινθοχρώμ Γεώργιος Τ. Γιαννούλης Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανικαί & Εμπορικαί Επιχειρήσεις
Εμπορικός Οίκος ιδρυθείς εν Θεσσαλονίκη το 1880.

Θέμα

κτίρια οικοδομική

Πηγή

Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ

Ημερομηνία

1994

Εκδότης

ΤΕΕ

Δικαιώματα

ΤΕΕ

Μορφή

διαφήμιση,περιοδικό

Τύπος

εικόνα

Αναγνωριστικό

diaf_endel_1994_1809_2

Κάλυψη

Έκθεσις - Γραφεία: Μοναστηρίου 222 54626 Θεσσαλονίκη τηλ. (031) 531832, 529954, τέλεξ: 418594, φαξ: (01) 7211813
Γραφεία Αθηνών: Σπευσίππου 45 10676 Αθήνα τηλ. (01) 7242820, τέλεξ: 224080, φαξ: (031) 523652

Still Image Item Type Metadata

Physical Dimensions

155 KB