Θήκαι μηχανισμού ρολών παραθύρων & θυρών

diaf_endel_1969_526_12.jpg

Dublin Core

Τίτλος

Θήκαι μηχανισμού ρολών παραθύρων & θυρών

Δημιουργός

Shunt - Ελλάς

Περιγραφή

Εκ λεπτού σκυροδέματος γερμανικού τύπου. Οικονομία, ασφάλεια, στερεότης

Θέμα

κτίρια οικοδομική

Πηγή

Ενημερωτικό Δελτίο ΤΕΕ

Ημερομηνία

1969

Εκδότης

ΤΕΕ

Δικαιώματα

ΤΕΕ

Μορφή

διαφήμιση,περιοδικό

Τύπος

εικόνα

Αναγνωριστικό

diaf_endel_1969_526_12

Κάλυψη

τηλ. 768.953

Still Image Item Type Metadata

Physical Dimensions

446 ΚΒ